Voorwaarden keuken kopen

 

Voorwaarden wat betreft het aankopen van een 2dehandskeuken:

1. Bij een voornemen om bij ons een 2dehandskeuken aan te kopen, danken wij u van harte en hopen u een keuken aan te kunnen bieden die aansluit op uw wensen. 

2. De door ons aangeboden 2dehandskeukens die schoongemaakt, opgesteld staan en worden geadverteerd, zijn door ons nauwkeurig gecontroleerd op gebreken en mankementen en zullen bij verkoop open een eerlijk aan u worden vermeld, waardoor u weet wat u koopt.

3. De keukens die door ons worden aangeboden in het pand in Geesbrug aan de Handelsstraat 7 kunnen wij zonder definitieve aankoop op uw verzoek niet reserveren.

4. Als u besloten hebt om de keuken te willen aankopen, dan wordt de keuken vanzelfsprekend, wel na een schriftelijke goedkeuring van u, door ons tot de gewenste datum wat betreft het ophalen of het leveren van betreffende keuken, voor u gereserveerd.

5. Bij het besluit om een gewenste keuken bij ons aan te kopen, wordt er van u gevraagd een overeenkomst te tekenen. Hierin wordt beschreven: Uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), titel keuken, totaal bedrag, bedrag aanbetaling, overig bedrag bij ophalen of levering.
Van deze door u ingevulde overeenkomst wordt een kopie gemaakt, zodat beide partijen de juiste informatie hebben en er geen verwarring kan ontstaan.

6. In deze overeenkomst staat een kopje aanbetaling beschreven, waardoor u, wanneer u tot een overeenkomst bent gekomen een aanbetaling dient over te maken via pin of contant, om op deze manier uw aankoop te verzegelen.
Met betrekking op uw aankoop vragen wij u een aanbetaling van minimaal €50,- ongeacht het totaal bedrag van de door u aangekochte keuken.

7. Bij uw besluit een gewenste keuken die door ons wordt aangeboden telefonisch aan te kopen, verzoeken wij u, ons hiervan via mail een bevestiging te sturen met daarin de voor ons gewenste informatie zoals hier boven is aangegeven. Bij een aankoop via telefoon en email verzoeken wij u voor het verzegelen van uw aankoop een minimale aanbetaling over te maken, gelijk hierboven is aangegeven van € 50,- Na het ontvangen van uw aanbetaling op bankrekeningnummer: NL02 RABO 03166.40.417 zullen wij u op de hoogte brengen van uw betaalde aanbetaling, via mail of telefonisch contact.

8. Keukens die op locatie van de Handelstraat 7 in Geesbrug worden aangekocht kunnen ter plekke met de pin (aan)betaald worden of contanten. Ook is het mogelijk na overleg met betreffende partijen te besluiten om het bedrag van aankoop over te maken op bankrekening NL02 RABO 03166.40.417 Wel dient het bedrag van aankoop of het openstaande bedrag te zijn overgemaakt, voordat u de keuken komt ophalen of dat de betreffende keuken bij u, indien gewenst, geleverd wordt.

9. Bij de bevestiging van uw aankoop staat vermeld dat de door u aangekochte keuken binnen 14 dagen opgehaald dient te worden, of door ons, mits door u gewenst, afgeleverd dient te worden op een door u aangegeven locatie.
Bij het tekenen van de overeenkomst zoals hierboven is aangegeven, stemt u in met deze termijn van 14 dagen na aankoop.

10. De hierboven aangegeven termijn van 14 dagen kan in overleg verlengt worden met 4 weken. Dat maakt een totale stalling van 6 weken. De eerste 14 dagen na de door u bevestigde aankoop zijn geheel gratis. Hierna betaald u € 50,- per 14 dagen met een uiterste verlenging na de eerste 14 dagen van aankoop van 4 weken. Mocht u dus de aangekochte keuken in totaal 6 weken willen laten stallen, dan betaald u in totaal boven op de door u aangekochte keuken een bedrag van € 100,- Er vanuit gaande dat u de aangekochte keuken zo snel mogelijk in uw eigen bezit wilt hebben, spreken wij ook onze voorkeur uit, om de keuken zo snel mogelijk binnen de aangegeven 14 dagen na aankoop te komen ophalen of deze door ons te laten bezorgen. Om zo voor ons een gezonde doorstroom van de nog aan te bieden keukens te houden.

11. Bij het ophalen en vervoeren door u, wat betreft de aangekochte keuken, is het raadzaam om genoeg dekens of ander bescherm materiaal mee te nemen om bij aankomst op uw gewenste locatie beschadigingen te voorkomen. Mocht u toch schade hebben geleden met betrekking op het eigen vervoer van uw keuken, dan is dit toe te schrijven als uw eigen verantwoording.

12. Het is in overleg mogelijk uw aangekochte keuken te laten bezorgen tegen betaling. Deze betaling is afhankelijk van de afstand die gereden moet worden.

13. Bij een overeenstemming om de keuken door ons te laten bezorgen, zullen wij uiterst voorzichtig omgaan met de door u aangekochte keuken. De keuken wordt ingeladen door ons bedrijf en zal worden ingepakt en ingestopt met dekens om beschadigingen te voorkomen. Wel blijft het uw eigen risico met betrekking op eventuele schade door vervoer van ons bedrijf en kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. Zoals in het begin is aangegeven, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met het verstrekken van de juiste informatie wat betreft de conditie van de door u aangekochte keuken. Mocht het zo zijn, dat een apparaat na het installeren en aansluiten toch defect is, neem dan gerust contact met ons op, zodat wij u op een redelijke manier tegemoet kunnen komen en de situatie op kunnen lossen.

15. Schade die veroorzaakt wordt door het verkeerd installeren van de aangekochte apparaten kunnen ons niet toegerekend worden. Het tweedehands apparatuur wat schade aanbrengt door middel van water of brand kan ons niet worden toegerekend, dit valt onder uw eigen risico. Tevens kunnen wij geen garantie geven op de keuken en het apparatuur wat door u bij ons is aangekocht. Wel is het zo, dat de door ons versterkte informatie aangaande de conditie van de betreffend apparatuur moet kloppen met de werkelijkheid en het na de installatie moet werken, na hoe het door ons is vermeld. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u, zoals hierboven is aangegeven, contact met ons opnemen, zodat wij u op een redelijke manier tegemoet kunnen komen en de situatie op kunnen lossen.

16. Wij danken u vriendelijk wat betreft het vertrouwen in ons bedrijf en hopen u, met deze voorwaarden, voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Wij wensen u veel succes met uw voornemende plannen en hopen van harte, u van dienst te kunnen zijn.


Met vriendelijke groet, Erik Fokkens.

2dehandskeukens.nl is een onderdeel van Firma Fokkens.